ריבית בנק ישראל נובמבר 2018

לאחר יותר מ 3.5 שנים ריבית בנק ישראל עול ברמה של 0.15%. כיצד זה משפיע על הלוואות המשכנתא הקיימת שלנו והאם זה אמור להטריד את לוקחי המשכנתאות?
נכתב בתאריך 26/11/2018

ריבית בנק ישראל בחודש נובמבר 2018

ריבית בנק ישראל בחודש נובמבר 2018 נקבע היום ב 26/11 ולאחר מעל 3.5 שנים עלתה ברמה של 0.15% לרמה של 0.25%. מכאן שריבית הפריים, שהיא נגזרת ישירה של ריבית בנק ישראל עומדת נכון להיום על רמה של 1.75%. 

תוקף הריבית יכנס ביום חמישי הקרוב - 29/11/2018. 

כיצד העליה בריבית בנק ישראל תשפיע על הלוואות המשכנתא הקיימות שלנו?

עלית ריבית בנק ישראל תשפיע באופן ישיר על הלוואות המשכנתא שלנו וגם על ההלוואות המסחריות שנלקוח במסלול הפריים. 

כלומר, אם עד היום שילמנו על הלוואת המשכנתא שלנו ריבית של 1% (פריים מינוס 0.6%), הריבית עלתה באופן ישיר, בכפוף לעליית ריבית בנק ישראל לרמה של 1.15%. 

דוגמא: אם יתרת הקרן שלנו על הלוואת המשכנתא במסלול הפריים עמד על 350,000 ש"ח, יתרת תקופת ההלוואה הינה 20 שנים.

ריבית הפריים לפי 1% - לפני העלאת הריבית

גובה הלוואה - 350,000 ש"ח יתרת תקופת הלוואה - 20 שנים, החזר חודשי - 1,610 ש"ח

ריבית הפריים לפי 1.15% - לאחר עליית ריבית בנק ישראל

גובה הלוואה - 350,000 ש"ח, יתרת תקופת הלוואה - 20 שנים, החזר חודשי - 1,633 ש"ח.

ההפרש הינו 23 שקלים בחודש.

ניתן לראות שההפרש אינו משמעותי אך ישנה עליה בהחזר החודשי. כמובן, ככול שגובה ההלוואה תהיה גבוה יותר, ההפרש בהחזר החודשי יהיה גבוה יותר והפוך. 

האם העליה בריבית בנק ישראל תעלה את שאר הריביות במסלולים השונים?

עליית הריבית לא מחייבת העלאה של הריביות במסלולים האחרים, היו מצבים שהעלאת הריבית אפילו הורידה את הריביות במסלולים האחרים, אך אין ספק שישנה שינוי מגמה. 

ניתן לראות שבשנת 2018 מדד המחירים לצרכן, עלה השנה לממוצע ביחס לשנים האחרונות שהמדד היה שלילי או עלה מרמה מזערית.

הוועדה המוניטרית החליטה ב-26 בנובמבר 2018 להעלות את הריבית ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.25%

הסיבות להחלטת הוועדה להעלאת הריבית - בנק ישראל

מוטי שמואלביץ - מומחה למשכנתאות
רוצים שנחזור אליכם?