השפעתו של ריבית הפריים על הלוואת המשכנא

ריבית פריים - כיצד משפיע ריבית הפריים על הלוואת המשכנתא? ריבית הפריים היא ריבית הבסיס הנקבעת על-ידי הבנקים ומשתמשים בה לשם מתן הלוואה. ריבית הפריים נגזרת באופן ישיר מריבית בנק ישראל הנקבעת כאמור על-ידי בנק ישראל. ריבית הפריים מחושבת כך:
נכתב בתאריך 15/06/2014

ריבית פריים - כיצד משפיע ריבית הפריים על הלוואת המשכנתא?

ריבית פריים - כיצד משפיע ריבית הפריים על הלוואת המשכנתא? ריבית הפריים היא ריבית הבסיס הנקבעת על-ידי הבנקים ומשתמשים בה לשם מתן הלוואה. ריבית הפריים נגזרת באופן ישיר מריבית בנק ישראל הנקבעת כאמור על-ידי בנק ישראל. ריבית הפריים מחושבת כך: 

ריבית פריים = 1.5% + ריבית בנק ישראל

ריבית הפריים מוגדרת כריבית מועדפת ללקוחות בעלי רמת סיכון נמוכה מהממוצע. עם זאת ריבית הפריים היא הריבית השכיחה ביותר להלוואה קצרת טווח (עד חמש שנים). ריבית הפריים נקבעת בכל יום שני האחרון בכל סוף חודש ומפורסמת ביום חמישי באותו שבוע במקביל לשינוי בריבית בנק ישראל.

ריבית בנק ישראל היא ריבית יומית, כלומר אין הגבלה בידי הנגיד לשנותה בכל יום נתון בכפוף למדיניות המוניטארית של בנק ישראל. ולכן גם ריבית הפריים יכולה להשתנות בכל יום נתון במקביל לשינוי בריבית בנק ישראל. ריבית הפריים משמשת כבסיס להלוואות קצרות וארוכות טווח, כבסיס לפיקדונות ועוד. מרווח הריבית קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה. X – אחוז ריבית קבוע מראש לאורך כל התקופה:
 
% x + ריבית הפריים P 

% x - ריבית הפריים P

יש להבדיל בין המרווח 1.5% ובין המרווח הנקבע על-ידי הבנקים לריבית הפריים עצמו. הריבית המוצמדת לריבית הפריים נקבעת בין הלקוח ובין הבנק בעת ביצוע העסקה וכתובה בחוזה ההלוואה. לכן ריבית המרווח מריבית הפריים פתוחה תמיד למשא ומתן. לדוגמה, על הלוואת משכנתא נקבל (בדרך כלל) מרווח שלילי, כלומר: P - x%

הסיבה היא סוג העסקה. הלוואת משכנתא היא הלוואה שבה לבנק יש כיסוי מלא על גובה ההלוואה והוא ערך הנכס המשועבד לו. הלוואה הנחשבת ל"הלוואה לכל מטרה", לעומת זאת, תהיה בעלת מרווח חיובי לריבית הפריים. הסיבה: על הלוואות אלו הבנק אינו מבקש בדרך כלל ביטחונות (הוא גם לא יציע הלוואות מסוג זה לכל לקוח). P + x%.

השפעת הפריים על הלוואת המשכנתא שלנו היא ברמת הריבית אשר משפיעה באופן ישי על ההחזר החודשי שלנו לחיוב או לשלילה, תלוי אם הריבית עלתה או ירדה, וכמו כן, על היחס בין התשלום על חשבון הקרן והתשלום על חשבון הריבית מסה"כ ההחזר החודשי שאנו משלמים.

בברכה,
מוטי שמואלביץ

עמודים בפורטל המשכנתאות של מוטי שמואלביץ שכדאי לכם לבקר:

מחשבון משכנתא, מחשבון פוטנציאל מחזור משכנתא בלחיצת כפתור, ריביות משכנתא עדכניות
רוצים שנחזור אליכם?