מנגנון קביעת הריבית המשתנה - מזרחי טפחות

מנגנון קביעת הריבית המשתנה במזרחי זה פשוט לא "פייר פייט". הנה לכם סרטון הסבר קצר וקולע על מנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות.
נכתב בתאריך 22/03/2022

מנגנון קביעת הריבית המשתנה

מנגנון קביעת הריבית המשתנה במזרחי זה פשוט לא "פייר פייט". הנה לכם סרטון הסבר קצר וקולע על מנגנון קביעת הריבית המשתנה בבנק מזרחי טפחות. 

 

 

ריבית ה - עוגן וריבית המרווח בריביות המשנות

כל סוגי הריביות המשתנות ללא יוצא מהכלל מורכב מריבית עוגן שמשתנה כל נקודת זמן מוגדרת מראש ומרווח מריבית העוגן קבועה לאורך תקופת ההלוואה.

לדוגמא:

  • ריבית הפריים - משתנה יומית ברמת בפוטנציאל, למרות שהשינוי בריבית מתבצע נכון לזמן זה בערך 8 פעמים בשנה. 
  • מק"מ - משתנה כל שנה, עוגן מק"מ
  • משתנה כל שנה עד חמש שנים צמודה מדד לפי עוגן אג"ח  
  • משתנה כל שנה עד חמש שנים לא צמודה מדד לפי עוגן אג"ח 
  • עוגן ממוצע ריביות משכנתא צמודות / לא צמודות (היום הבנקים לא עובדים עם עוגן זה)

בכל מקרה, ריבית העוגן בתוספת או הפחתה במרווח יגדיר את הריבית אותה נשלם.

ריבית נומינאלית % R    =    מרווח מריבית העוגן    + / -    עוגן (ריבית בסיס) 

אחד היתרונות הבולטים בריבית המשתנה, זו העובדה שהריבית יכלה גם לרדת בנקודת זמן שינוי הריבית עד לרמה של 0% ואפילו להגיע למצב של ריבית שלילית.

ועכשיו נגיע לעיקר, כיצד עובד מנגנון המשתנה בבנק מזרחי טפחות, שימו לב:

בנק מזרחי טפחות מגדיר מנגנון הגנה לריבית העוגן, שלריבית העוגן הוא מוסיף מרווח ריבית "ראשוני" מסוים (מרווח זה משתנה כל כמה זמן לשיקול דעתו) וזה מגדיר את ריבית הבסיס האמתית ובהנחה שריבית העוגן בתוספת המרווח  הקבוע ה"ראשוני" לא יפחת מ 0%. 

כלומר, בנקודת השינוי בריבית, העוגן לעולם לא יכול להיות מתחת ל0%. זאת אומרת חברים, שהמרווח אותו נקבל, זה הריבית המינימאלית שתהיה לנו בנקודת הינוי בריבית וזה פשוט לא "פייר פייט". 

הנה לכם דוגמא מספרית:

נניח שעוגן ה אג"ח היום עומד על רמה של -1.5%. בנק מזרחי טפחות מגדיר מרווח ראשוני לעוגן הבסיס של 1.1%. כלומר, ריבית העוגן של מזרחי טפחות תהיה:

0.4% - (שלילי) = 1.1% + 1.5%-

בגלל שהתוצאה שהתקבלה שלילית - ריבית העוגן, הבסיס תהיה 0%. ולכן, נניח שהמרווח מריבית העוגן שהתקבל בהלוואה זו עומד על רמה של 2.6% לדוגמא, זה אומר שזו תהיה הריבית בפועל אותה נשלם וזו גם הריבית המינימאלית שנשלם בנקודת השינוי בריבית.

זה היה משהו קצר לתשומת ליבכם... 
רוצים שנחזור אליכם?