ההבדל בין נסח טאבו לאישור זכויות מהמנהל

הליך החיתום מול המנהל יכול להיות מורכב בהרבה כי ההליך יבוצע בדרך כלל גם מול החברה המשכנתא וגם מול המנהל. במקרים רבים שהנכס נמצא בתהליך של רישום מהמנהל לטאבו, מצב זה יקשה וד יגרום לעסקה להיות בלתי ניתנת למימון.
נכתב בתאריך 08/10/2019

מה ההבדל בין נסח טאבו לאישור זכויות וכיצד הבדל זה משפיע על הליך החיתום של הלקוח?

מנהל - מנהל מקרקעי ישראל אוחז בידיו את רוב קרקעות מדינת ישראל. נותן לרוכשים פרטיים בעלות לטווח ארוך (50 שנים + 50 שנים) בהליך חכירה. כל עסקה תהיה כפופה לאישור המנהל כי הם הבעלים האמיתיים. נכסים הרשומים במנהל יופיעו באישור הזכויות של המנהל ו/או של החברה המשכנתא (הקבלן).

טאבו - גוף במשרד המשפטים, גוף זה אחראי על רישום הנכסים ובעלי הנכסים. הרישום נותן תוקף חוקי על בעלות הנכס. בעלי נכסים הרשומים בטאבו יכולים לבצע עסקאות באופן חופשי. נכסים הרשומים בטאבו יופיעו בנסח הטאבו. 

הליך החיתום בעסקאות טאבו פשוט בהרבה מהליך החיתום מול המנהל. 

החיתום בעסקאות טאבו דורשות עבודה רק מול הטאבו ובדרך כלל מסתיימות עם הנפקת שטרות משכנתא מהבנק המממן. 

מה ההבדל בין נסח טאבו לאישור זכויות וכיצד הבדל זה משפיע על הליך החיתום של הלקוח?

הליך החיתום מול המנהל יכול להיות מורכב בהרבה כי ההליך יבוצע בדרך כלל גם מול החברה המשכנתא וגם מול המנהל. במקרים רבים שהנכס נמצא בתהליך של רישום מהמנהל לטאבו, מצב זה יקשה וד יגרום לעסקה להיות בלתי ניתנת למימון.

בברכה,
מוטי שמואלביץ
רוצים שנחזור אליכם?